Lokaty bankowe są dzisiaj chyba jednym z najczęściej wybieranych produktów finansowych, które wykorzystywane są do pomnażania swoich oszczędności. Ich główną zaletą jest przede wszystkim fakt, że jest to stosunkowo bezpieczny sposób oszczędzania i pomnażania pieniędzy. W przeciwieństwie do różnego rodzaju funduszy inwestycyjnych, lokaty bankowe charakteryzują się tym, iż gwarantują uzyskanie pieniędzy przynajmniej w takiej wysokości, w jakiejś się je na lokacie umieściło. Jednak oczywiście chodzi tutaj przede wszystkim o to, by dzięki skorzystaniu z lokaty po prostu powiększyć swój kapitał. Jest to możliwe dzięki odpowiedniemu oprocentowaniu oszczędności przechowywanych na lokacie. Wysokość tego oprocentowania jednak w dużej mierze zależy od tego, jaki rodzaj lokaty wybierzemy.

Lokata o określonym czasie

Jednym z podstawowych rodzajów lokat jest lokata terminowa. Jest to taki rodzaj lokaty, który banki szczególnie preferują. Zakłada bowiem ona, że pieniądze na niej przechowywane, będą tu trzymane przez określony zawieraną z bankiem umową czas. Bankowi daje to możliwość wykorzystania owych środków w celu pomnażania własnego kapitału. Nic więc dziwnego, że taka lokata często oferuje najwyższe oprocentowanie. Zwłaszcza, gdy jest to lokata długoterminowa. Bo ten rodzaj lokaty dzieli się właśnie na długo i krótkoterminowe. Podział ten ma oczywiście związek z długością obowiązywania umów. Lokata terminowa może też być odnawialna lub nieodnawialna. Ta druga kończy się w terminie określonym przez umowę o świadczeniu usług finansowych. Lokata odnawialna z kolei po zakończeniu trwania umowy niejako automatycznie się przedłuża, chyba, że zostanie zakończona odpowiednio wcześnie złożonym wypowiedzeniem. Głównym minusem lokat terminowych jest to, że przechowywane tutaj pieniądze są zamrożone, nie można ich wypłacić przed zakończeniem trwania umowy.

Lokaty dynamiczne

Przeciwieństwem lokat terminowych są lokaty dynamiczne. Ich główną cechą jest to, że gromadzone tutaj środki klient banku może wypłacić niemal w dowolnej chwili, nie tracąc przy tym już wypracowanych odsetek. Taka lokata dynamiczna jest więc opcją idealną dla osób, które nie chcą pozbawiać się możliwości korzystania ze wszystkich swoich środków pieniężnych, bojąc się o własną płynność finansową. Jednak tutaj pamiętać trzeba o tym, że oprocentowanie takiej lokaty rośnie najczęściej wraz z okresem jej trwania. W ten sposób bank zachęca do jak najdłuższego korzystania właśnie z tego produktu. Zazwyczaj jednak oprocentowanie takiej lokaty jest niższe niż lokaty długoterminowej, bo bank nie może swobodnie dysponować środkami na lokacie zgromadzonymi.