<p>Oszczędzanie na lokatach bankowych to klasyczna forma zabezpieczania kapitału. Najczęściej użytkow...

Oszczędzanie na lokatach bankowych to klasyczna forma zabezpieczania kapitału. Najczęściej użytkownik lokat bankowych skupia się jedynie na produktach z banku detalicznego, gdzie posiada rachunek osobisty, ale czasami warto rozszerzyć zainteresowania na cały rynek. To szansa na optymalizację zysków w dłuższej perspektywie. W artykule poznasz metody zwiększania potencjału lokat bankowych w strategii inwestycyjnej.

Monitorowanie propozycji lokat od banków detalicznych

Każdy bank detaliczny nieco inaczej podchodzi do kształtowania oprocentowania nominalnego na lokatach bankowych w celu przyciągnięcia klienta detalicznego. Bankom zależy na lokatach z prostego powodu. Dzięki depozytom bank otrzymuje dodatkowy potencjał kredytowania potrzeb. Dobra lokata bankowa pozwala przyciągnąć nowych klientów, także do produktów kredytowych w przyszłości. Banki detaliczne ustawiają oprocentowanie lokat bankowych zgodnie ze stopami procentowymi kształtowanymi przez bank centralny, czyli Narodowy Bank Polski. Jak zatem zwiększyć faktycznie potencjał podstawowych narzędzi oszczędnościowych?

Zwiększanie potencjału lokat bankowych w praktyce

Przede wszystkim zapoznaj się ze strategią dywersyfikacji i nie kieruj całego kapitału tylko na jedną lokatę bankową, ale wykorzystaj potencjał wszystkich promocji dla nowych klientów. Dzięki takiemu podejściu możesz zarobić do 3.5 – 4% rocznie, nawet w 2018 roku. Praktycznie każdy bank detaliczny posiada preferencyjne warunki założenia lokaty dla nowych klientów. Do tego nie wykorzystuj wyłącznie lokat długoterminowych, na których jednak zamrażasz środki. Odsetki otrzymujesz dopiero po zakończeniu całego okresu obowiązywania lokaty. Jeżeli nie chcesz ryzykować utraty płynności w krytycznych sytuacjach życiowych lepiej część kapitału przenieść również do lokat krótkoterminowych. W ten sposób nie zaszkodzisz funkcjonowaniu budżetu gospodarstwa domowego. Nie musisz wykorzystywać jedynie standardowych lokat bankowych. Masz do dyspozycji ciekawe instrumenty strukturyzowane, w których łączy się potencjał bezpiecznego oszczędzania i podejmowania większego ryzyka na rynku kapitałowym. Niestety lokata strukturyzowana nie gwarantuje zysku, do tego wiąże się z podpisaniem długoterminowej umowy dotyczącej zarządzania twoimi środkami. Lokatę strukturyzowaną przy minimalnej wiedzy możesz stworzyć samodzielnie. Wystarczy do tego założenie bezpłatnego rachunku maklerskiego.

Zobacz także:  Bezpieczne czy nie lokaty bankowe

Rozbudowa strategii inwestycyjnej

Pamiętaj, że lokata bankowa to narzędzie typowo oszczędnościowe, a nie inwestycyjne. Co to oznacza w praktyce? Lokata bankowa docelowo ochrania kapitał przed inflacją i generuje bardzo skromne zyski. Dopiero od większego kapitału można mówić o większej opłacalności. W aktualnych warunkach większa lokata bankowa rozpoczyna się od 100 000 złotych. Przy takim kapitale otrzymujesz oprocentowanie negocjowane. Różnica jest korzystna, nawet o 0.5 – 1%. Im większa kwota, tym naturalnie lepsze perspektywy negocjacyjne. Z tego powodu wiele rodzin łączy oszczędności domowników, aby uzyskać taką przewagę.

Kiedy potencjał lokaty bankowej jest największy?

Lokata bankowa opłaca się najbardziej przy wysokich stopach procentowych, a jednocześnie przy stabilnej inflacji. W 2018 roku rynek spodziewa się przynajmniej jednorazowego podniesienia stóp procentowych, co przełoży się na nieco większą opłacalność lokat. Czy wykorzystujesz lokaty bankowe we własnej strategii inwestycyjno – oszczędnościowej i czy masz praktyczne wskazówki dla osób pragnących maksymalizować zysk z kapitału?