<p>Potencjał oszczędzania w gospodarstwie domowym można zwiększyć właściwymi praktykami inwestycyjnym...

Potencjał oszczędzania w gospodarstwie domowym można zwiększyć właściwymi praktykami inwestycyjnymi, podejmowaniem ryzyka, analizą ofert różnorodnych instytucji. Jeżeli oddajesz pełną odpowiedzialność za użytkowanie własnych pieniędzy komuś innemu wtedy zarabiasz najmniej. Jeżeli natomiast postarasz się o praktyki mocno samodzielnie, wtedy będziesz w stanie wygenerować ponadprzeciętne stopy zwrotu. Warto rozpocząć naukę inteligencji finansowej od lokaty bankowej.

Poznanie fundamentalnych warunków ekonomicznych podczas zakładania lokaty

Na lokatach tracą najczęściej gospodarstwa domowe, które nie potrafią zrozumieć podstawowych uwarunkowań ekonomicznych, związanych z kształtowaniem się stóp procentowych czy stopy inflacji. Lokata bankowa zarabia, gdy jej oprocentowanie jest wyższe od panującej w ekonomii narodowej inflacji. Tylko w takim momencie warto ją zakładać. Kiedy natomiast inflacja jest wyższa od oprocentowania lokaty, co dość często się zdarza w najgorszych ofertach bankowości detalicznej wtedy tracisz realnie siłę nabywczą posiadanych oszczędności. Z tego wynika, że opłacalność lokaty bankowej zależy nie tylko od analizy typowych ofert instytucji finansowej, ale od monitorowania podstawowych czynników gospodarczych, w tym wypadku ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski, cyklicznie.

Strukturyzowane instrumenty spotykane w bankowości detalicznej

Poza tym nie musisz koniecznie zakładać klasycznie rozumianych lokat. Coraz więcej doradców w bankowości detalicznej sugeruje lokaty strukturyzowane. To oznacza, że lokaty łączy się z bardziej ryzykownymi instrumentami rynku kapitałowego, ubezpieczeniami czy nawet funduszami inwestycyjnymi działającymi w obszarze międzynarodowym. Oczywiście banki podpisują w takich wypadkach umowy, w których nie gwarantują zysku. Gwarantuje się natomiast wypłatę całości wpłaconego kapitału, co jest też dość niezłym plusem. Im więcej pieniędzy oddajesz na lokaty strukturyzowane, tym najczęściej większa szansa, że zajmie się nimi prawdziwy zawodowiec. Zwykli klienci raczej poniosą na takiej konfiguracji straty. Samodzielnie jednak rozpatrz właśnie możliwości ekonomiczne we wskazanym zakresie.

Do czego naprawdę służy nowoczesna lokata bankowa?

Lokata bankowa powinna służyć przede wszystkim do ochrony przed inflacją, a także do wzmocnienia płynności gospodarstwa domowego. Na lokacie bez problemu możesz koncentrować dużą ilość kapitału. Nie ma tutaj ryzyka, że bank stanie się niewypłacalny (oczywiście do pewnych kwot, widocznych zawsze w regulaminie usługi). Koncentracja kapitału umożliwi w końcu negocjowanie oprocentowanie dla klienta z grupy premium. Wiele banków stosuje promocyjne warunki już od kwoty stu tysięcy złotych, możliwej do wygenerowania wspólnymi siłami małżonków, rodziny czy najbliższych przyjaciół. Przy większym kapitale lokaty zaczynają faktycznie zarabiać, bez jakiegokolwiek ryzyka straty ze strony ich użytkownika.