Kredyt konsolidacyjny, to specyficzna forma produktu finansowego, którego celem jest usprawnienie procesu spłaty dotychczasowych długów wnioskodawcy i zwiększenie płynności jego finansów. Mylnie uważa się, że jest on swoistym narzędziem oddłużającym. Niemniej – dzięki swej specyfice – „uratował” on wiele gospodarstw domowych przed utratą zdolności do bieżącego regulowania zobowiązań.

Kredyt konsolidacyjny – dla kogo będzie najlepszy i kto powinien z niego skorzystać?

Dla osób, które mają trudności ze spłatą kredytów

Często zdarza się, że zobowiązania wielu kredytobiorców nie kończą się na jednym kredycie. Najpierw zadłużamy się np. na zakup nowego auta, po czym – przy braku środków – zaciągamy kolejne zobowiązanie, by móc dokonać jego naprawy, wyremontować dom, mieszkanie itd. Problem w tym, że niejednokrotnie tracimy część dochodów (zwłaszcza w obecnych czasach pandemii), co znacznie obniża zdolność do spłaty zobowiązań. Pojawia się zatem konieczność ich skonsolidowania, by miesięczna rata nie była dla gospodarstwa domowego tak bardzo dotkliwa.

Dla przedsiębiorców…

Kredyt konsolidacyjny to bardzo wygodne narzędzie dla kredytobiorców, którzy – co ważne – dynamicznie się rozwijają. Jeśli przedsiębiorca zaciągnął kredyty na wybrane inwestycje, to może on je skonsolidować, by zwiększyć swoją zdolność inwestowania. Należy przy tym pamiętać, że jest to narzędzie optymalne dla tych firm, które działają w bardzo zyskownych branżach. Nieprzemyślane zaciąganie kolejnych kredytów, może nawet doprowadzić do stałej utraty wypłacalności przez firmę!

Dla osób, chcących poprawić swoją zdolność kredytową

Jeśli kredytobiorcy zależy na poprawie swojej zdolności kredytowej, to zobowiązanie konsolidacyjne jest w pewnym sensie dobrym rozwiązaniem. Obniżenie wartości miesięcznej raty nie wpływa co prawda na zmniejszenie łącznego zobowiązania (to jest z kolei wyższe), lecz umożliwia zaciągnięcie dodatkowych kredytów. Rozwiązanie to jest bardzo ryzykowne, ale pozwala zoptymalizować strukturę ponoszonych przez siebie wydatków. Co więcej – w przyszłości (jeśli wszystkie kredyty będą terminowo spłacane), będzie można skonsolidować pozostałe zobowiązania.

Czego unikać przy zaciągnięciu zobowiązania konsolidacyjnego?

Nadmiernej pewności siebie, wynikającej z „pozornej” zdolności do uzyskania wysokich dochodów. Przychody mogą się z biegiem czasu wyczerpać, co oczywiście negatywnie wpłynie na możliwość późniejszej spłaty.

Wydania wszystkich oszczędności – poduszkę finansową zawsze warto mieć. Nawet wtedy, gdy – teoretycznie – nasze finanse utrzymane są na dość dobrym poziomie.

Zbyt późnego składania wniosku. Konsolidacji nie uzyskamy, jeśli opóźniliśmy się w spłacie bieżących zobowiązań. Jeśli kredytobiorca ma świadomość, że jego wypłacalność jest zagrożona, powinien złożyć stosowny wniosek jak najszybciej!

Reasumując, kredyt konsolidacyjny jest praktycznie dla każdego. Problem w tym, że nie każdy wie, jak mądrze z niego korzystać!