Obliczanie zysków z posiadanych instrumentów oszczędnościowych jest niezwykle przyjemną czynnością. Większość klientów banków detalicznych zwraca jednak uwagę na złe wartości i nie potrafi prawidłowo ocenić skali zarobkowania długoterminowego. Lokaty bankowe posiadają bowiem dwie skale oprocentowania, a mianowicie oprocentowanie nominalne i oprocentowanie realne. Za pośrednictwem artykułu poznasz fundamentalne różnice występujące między pojęciami, a także nauczysz się je wykorzystywać na własną korzyść. Warto potraktować temat niezwykle poważnie. Dzięki świadomości różnić pojęciowych w sektorze lokat bankowych stajesz się osobą oszczędzającą efektywnie, na podstawie wiarygodnych danych. Zobaczysz ostatecznie, jak funkcjonuje prawdziwy rynek bankowości detalicznej.

Omówienie podstawowych różnic między pojęciami

Zacznijmy omawianie tematu od nominalnej stopy oprocentowania. Banki detaliczne stosują ją praktycznie na co dzień w swoich ofertach. Dlaczego? Stopa nominalnego oprocentowania pokazuje klientowi zysk, w którym nie uwzględnia się jakichkolwiek kosztów. Dzięki temu osoba odkładająca nadwyżki finansowe w banku detalicznym ma złudzenie dużego zarobku. Można zapytać, jakie koszty dotykają lokat bankowych? Otóż istnieje wiele czynników wpływających na ostateczne stopy zwrotu z lokat. Uwzględnia je właśnie realna stopa oprocentowania. Wynik realnej stopy oprocentowania pokaże ci, ile faktycznie zarobisz na współpracy z wybranym bankiem. Jakie zatem koszty trzeba uwzględniać podczas obliczeń? Koniecznie odwołaj się do rocznego poziomu inflacji notowanego w narodowej gospodarce. Poziom inflacji odejmujesz od oprocentowania nominalnego. Kolejny czynnik to oczywiście opodatkowanie od zysków kapitałowych, a inaczej mówiąc podatek Belki. W Polsce kształtuje się on w wysokości dziewiętnastu procent, co jest wartością wręcz szokującą dla wszystkich podmiotów oszczędzających kapitał długoterminowo. Banki detaliczne są współcześnie zobowiązane do przekazywania podatku po zakończeniu umowy oszczędnościowej. Klient widzi zatem ostatecznie kwotę pomniejszoną o podatek. Kolejna sprawa dotyczy wszystkich opłat dodatkowych występujących w bankowości detalicznej. Jeżeli opłacasz w danym banku, np. rachunek osobisty, a jednocześnie zakładasz lokaty, wtedy ponoszone opłaty obniżają twoją stopę zysku.

Wiedza o wskaźnikach ekonomicznych przydaje się podczas oszczędzania

Można powiedzieć, że stopa nominalnego oprocentowania to klasyczny chwyt marketingowy stosowany przez wszystkie instytucje finansowe w rzeczywistości ekonomicznej. Klient jest natomiast zmuszony do wyliczania realnej stopy oprocentowania, bo dopiero na tej podstawie możesz stwierdzić, czy wyjdziesz na plus, a może na minus, pod względem współpracy z bankiem. Nie należy zaniedbywać tego elementu ekonomicznego, ponieważ wpływa na twój potencjał generowania dodatkowej gotówki w wieloletnim zakresie. Zastosuj koniecznie powyższe rady w praktyce oszczędnościowej.