Klient lokując wolną gotówkę w banku ma możliwość wyboru między różnymi opcjami walutami lokaty. Na czym winien się opierać ostateczny wybór? Ta sprawa przede wszystkim dotyczy porównania oprocentowania od analizy jaka może wystąpić w kursie walutowym w terminie dłuższym, np. dwa ostatnie lata.

Podmiot zastanawiając się nad tym, aby w możliwie jak najlepszy sposób mógł ulokować wolną gotówkę może wybrać np. lokaty walutowe lub złotówkowe. Ta sama sprawa dotyczy także również funduszów inwestycyjnych. Ostateczna decyzja winna być uzależniona głównie od różnicy jaka może występować w oprocentowaniu, a także od zmian w kursie walutowym. Praktyka pokazuje to, że depozyty bankowe w walutach obcych składają się z mniejszego oprocentowania w odniesieniu do lokat założonych tradycyjnie w złotówkach. Dlaczego to ma miejsce? Główna sprawa dotyczy tego, że w polskiej gospodarce stopy procentowane są zdecydowanie wyższe aniżeli w tych bardziej rozwiniętych krajach. Jeśli chodzi o zyskowność funduszy pieniężnego rynku jaka występuje w rynku pieniężnym w kraju polskim to ich ilość jest zdecydowanie wyższa aniżeli za granicami kraju. Jeśli chodzi o fundusz akcji oraz obligacje sytuacji, to tak właściwie sprawa nie może być jednoznaczna. Zdecydowanie łatwiej jest odnaleźć fundusz inwestycyjny za granicą aniżeli odnaleźć go w Polsce. Zyski jakie będą występować w przypadku lokaty walutowe stają się w kompletny sposób przechwycone ze względu na wahania kursu złotowego. Przykładowo klient zakładając lokatę w funtach z oprocentowaniem 4%, to w dniu dzisiejszym posiada kwotę mniejszą jaką mógł osiągnąć jeszcze rok temu. Wszystko mogło dotyczyć tego ponieważ kursu funta w dużym stopniu się obniżył. Druga strona medalu dotyczy tego, że w przypadku gdyby kurs w pewnym stopniu wzrósł mógł się zwiększyć to każdy klient mógłby spodziewać się niesłychanie dużych zysków.

Występować mogą oczywiście wahania kursu walutowego. Z tego powodu lokowanie waluty to bardziej ryzykowna czynność w odniesieniu do tradycyjnych złotówek. Jaki jest najlepszy moment na wybór tego rodzaju inwestycji w odniesieniu do zagranicznej monety? Najlepszy czas dotyczy tego, kiedy można się spodziewać wzrostu kursu jakiejś waluty. Chodzi tutaj głównie o funt, euro lub dolary. Dla Polaka bardzo często punktem wyjścia okazać się może lokata złotowa ponieważ jej śledzenie może się odbyć tylko i wyłącznie przez weryfikowanie prognoz kursów walutowych.