Blog

Wysokość oprocentowania na lokacie bankowej a inflacja

2020-01-10
Napisany przez Site Owner

Wiele osób w analizie ofert lokat bankowych nie bierze wcale pod uwagę wskaźnika inflacji, a także faktu, że ulega on zmianom. Tymczasem to zagadnienie może być niejednokrotnie bardzo istotne z punktu widzenia oprocentowania oferowanego na konkretnej lokacie bankowej. Warto więc zastanowić się przez chwilę nad tym, jaki związek ma ten parametr z obszarem tematycznym lokat bankowych. Rozeznanie w tego rodzaju kwestiach może niejednokrotnie być pomocne przy wyborze i podejmowaniu decyzji dotyczących lokowania środków we wspomniany sposób.

Jakie elementy są istotne w ofercie lokaty bankowej?

Przy lokatach bankowych trzeba zwrócić uwagę na wiele bardzo różnych elementów. Jednym z podstawowych czynników, które mają związek z atrakcyjnością lokaty, jest – oczywiście – kwestia oprocentowania. Ważne jest jednak to, aby nie skupiać się wyłącznie na tym parametrze. Znaczenie ma bowiem również, jak długo będzie trwała lokata, a także, czy jeśli pojawi się konieczność wycofania środków, stracimy cały wypracowany zysk, czy może tylko jakąś jego część. Jednocześnie dobrze jest przyjrzeć się takim zagadnieniom jak stałość lub zmienność oprocentowania, czy też kapitalizacja odsetek. Nie bez znaczenia pozostaje również kwestia wspomnianej wcześniej inflacji.

Co ma inflacja do lokat bankowych?

Choć może wydawać się, że inflacja ma niewiele wspólnego z tematyką lokat bankowych, w rzeczywistości jest zupełnie inaczej. Inflacja jest bardzo ważna w obszarze oszczędzania pieniędzy oraz zarabiania na nich. Termin ten odnosi się do spadku wartości pieniądza. Jeśli nasze oszczędności leżą nieruszone w domu, wówczas po jakimś czasie okazać się może, że za tę samą kwotę pieniędzy możemy nabyć mniej towarów. Umiejętne lokowanie środków jest zatem niezwykle istotne. Celem jest tutaj zarabianie na naszych oszczędnościach pomimo inflacji lub przynajmniej zmniejszenie strat wywołanych przez proces spadku wartości pieniądza. Bywa również na rynku tak, że pojawia się deflacja – wówczas za tę samą kwotę po jakimś czasie będziemy mogli nabyć więcej produktów. Zorientowanie w ekonomicznych aspektach rynku jest więc istotne przy podejmowaniu decyzji o charakterze finansowym.

Analiza ofert lokat bankowych oraz wskaźnika inflacji

Jeśli więc chcemy przeanalizować oferty lokat bankowych pod kątem wskaźnika inflacji, musimy spojrzeć na oprocentowanie i porównać je z tym, jak przedstawia się kwestia spadku wartości pieniądza. Istnieje tutaj jednak problem w postaci tego, że inflacja jest zmienna i trudno ją przewidzieć. Nawet to, że w danym momencie konkretna oferta jest atrakcyjna z omawianej perspektywy, nie jest gwarancją niezmienności sytuacji. Inflacja w połączeniu z oprocentowaniem lokaty bankowej może sprawić, że będziemy faktycznie zyskiwać na naszych środkach, jak i doprowadzić do sytuacji odwrotnej. Z teoretycznego punktu widzenia nie ma to znaczenia, jednak w praktyce może być to później odczuwalne.