Blog

Dlaczego nie dostałem kredytu konsolidacyjnego?

Kredyt konsolidacyjny jest jedną z najbardziej elastycznych ofert, jeśli chodzi o kredytowe produkty bankowe. Niemniej w niektórych sytuacjach zaciągnięcie takiego zobowiązania jest po prostu niemożliwe o czym poinformuje nas przedstawiciel banku, w którym składamy wniosek. Co ciekawe, od pewnego czasu obowiązują nieco inne przepisy, zmieniające ów mechanizm na korzyść potencjalnego Kredytobiorcy.

Powód odrzucenia wniosku

Najważniejszą zmianą jest obowiązek (narzucony na banki) informowania Klienta o powodach, dla których bank nie przyznał danego kredytu. Teoretycznie kwestia ta sprowadza się wyłącznie do braku zdolności kredytowej, ale - jak pokaże niniejszy artykuł - wcale nie jest to takie oczywiste. Zmiany te są korzystne głównie ze względu na fakt, iż Klient będzie odtąd wiedział, co spowodowało, iż dostał on odmowę. Nawiasem mówiąc, niektóre z tych czynników Klient będzie mógł "skorygować", co przedkłada się na większe prawdopodobieństwo zaciągnięcia zobowiązania w innym banku.

Odmowa przy udzieleniu kredytu konsolidacyjnego i jej przyczyny

Powodów, dla których bank odmawia skonsolidowania kilku bieżących zobowiązań, jest co najmniej kilka. Oto najważniejsze z nich:

Podsumowując, kredyt konsolidacyjny jest bardzo ciekawą i elastyczną ofertą finansowania, ale nikt nie zagwarantuje nam, że przesłany przez nas wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie. W praktyce jest to rzadkość, ale nie zwalnia to potencjalnego Kredytobiorcy od konieczności poprawy własnej sytuacji kredytowej i złożenia wniosków w maksymalnie czterech różnych bankach.