Blog

Kredyt hipoteczny w Banku Pocztowym.

2019-02-19
Napisany przez Site Owner

Pocztowy Kredyt Mieszkaniowy w Banku Pocztowym.

Decydując się na kredyt mieszkaniowy w Banku Pocztowym na kwotę 100 000 złotych na okres 25 lat, każda z rat miesięcznych będzie po 507 złotych. RRSO dla takiego zobowiązania będzie mieć wartość 3,80% w skali roku. Marża będzie w wysokości 1.89%, a prowizja dla banku będzie równa 1%. Jeżeli chodzi o oprocentowanie nominalne jest ono równe 3,61% w skali roku. Na jego wysokość składa się stawka WIBOR 3M równa 1.72% oraz marża dla banku w wysokości 1.89%. Przy naszym kredycie tytułem prowizji bank pobierze kwotę 1 000 złotych. Do spłaty kredytobiorca będzie mieć łączną kwotę 152 262 złotych.

Warunki kredytowania z Bankiem Pocztowym.

Do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej marża dla banku zostaje podwyższona o 0,9 pp. Przy naszym kredycie będzie ona wynosiła 49,86 złotych. Wymagane jest ubezpieczenie nieruchomości PTUW w wysokości 0,08% za okres 12 miesięcy lub 0,22% za okres 36 miesięcy. Ubezpieczenie wynosi 0.2200% od zadłużenia za pierwszy rok . Do zalet kredytu można zaliczyć między innymi długi okres kredytowania oraz brak określenia maksymalnej kwoty kredytu hipotecznego. Jednym z ograniczeń jest z pewnością minimalny wkład własny, który tutaj wynosi 20% kwoty kredytu. Dla wielu osób może być to pewnego rodzaju ograniczeniem. Nie ma możliwości zabezpieczyć brakującego wkładu kredytem, ani ubezpieczeniem. Pieniądze z kredytu hipotecznego w Banku Pocztowym można przeznaczyć na zakup działki, budowę domu lub jej dokończenie, zakup domu lub lokalu mieszkalnego, zakup garażu lub samego miejsca postojowego, jak również na zakup własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, czy też jego przekształcenie na lokal własnościowy. Pieniądze można przeznaczyć również na zakup mieszkania zakładowego lub komunalnego, a także na inny cel konsumpcyjny. Minimalna kwota kredytu to 50 000 złotych, zaś maksymalna nie jest ustalona przez bank. Nie ma również minimalnego okresu kredytowania. Maksymalny wynosi natomiast 35 lat. Maksymalny wiek kredytobiorcy w dniu całkowitej spłaty kredytu nie może przekraczać 80 lat. Ubezpieczenie pomostowe nie jest pobierane przez ten bank, a wycenę wartości nieruchomości trzeba wykonać we własnym zakresie.