Blog

Zalety lokaty krótkoterminowej

Bezpieczeństwo ponad duże zyski to często dla niektórych gospodarstw domowych najlepsze rozwiązanie, a lokata krótkoterminowa w dużym stopniu zapewnia właśnie podobną relację. W artykule poznasz kluczowe zalety lokaty krótkoterminowej właściwie dla każdego gospodarstwa domowego, nawet z minimalnymi nadwyżkami kapitałowymi.

Lokata krótkoterminowa stanowi formę ochrony kapitału przed inflacją. Wystarczy odnawiać regularnie lokaty krótkoterminowe, aby pokryć wiele drobnych wydatków domowych, absolutnie bez straty płynności. Zerwanie lokaty krótkoterminowej nie pociąga ze sobą, aż tak dużych negatywnych konsekwencji, jak w przypadku zerwania lokaty długoterminowej. Tracisz bowiem znacznie mniejsze oprocentowanie. Przy lokatach krótkoterminowych występuje najwięcej promocji w bankach detalicznych. Dzięki temu lokaty krótkoterminowe generują po zakładaniu ich regularnie w różnych instytucjach finansowych największy zysk, nawet w stosunku do lokat specjalistycznych, czy długoterminowych. Dywersyfikacja dużego kapitału pomiędzy lokaty krótkoterminowego to szansa uzyskania maksymalnej płynności przy obniżeniu ryzyka inwestycyjnego. Nawet ewentualne bankructwo banku detalicznego nie jest przeszkodą, aby odzyskać pieniądze, ponieważ depozyty ochrania Bankowy Fundusz Gwarancyjny. To bardzo ważny element zakładania lokat bankowych. Płynność w niektórych sytuacjach, szczególnie przy stosunkowo niskich zarobkach to najważniejszy element zarządzania gospodarstwem domowym. Zamrożenie kapitału na dłuższych lokatach nie ma sensu, jeżeli dysponujesz naprawdę niewielkimi oszczędnościami. Lokata krótkoterminowa jest wystarczająca, aby ochronić środki przed zgubnym wpływem inflacji.

Wykorzystanie promocji przy lokatach krótkoterminowych jest kluczowe, aby uzyskać maksymalne korzyści z tej formy zakładania depozytów oszczędnościowych. Przyda ci się analiza porównywarek lokat bankowych. Pamiętaj również, że na lokaty krótkoterminowe wpływa polityka monetarna, czyli zmiany w stopach procentowych. Przy wysokich stopach procentowych lokaty krótkoterminowe pokrywają całkiem sporo drobnych opłat na poziomie budżetu domowego. Krótkoterminowe formy oszczędzania uczą ostatecznie inwestorów lepszego wyboru produktów bankowych.