Blog

Dlaczego nadmierne zadłużenie wymaga szybkiej reakcji restrukturyzacyjnej?

Nadmierne zadłużenie w erze wzmożonej konsumpcji to niestety bardzo popularny problem, który wymaga podjęcia naprawdę szybkich działań restrukturyzacyjnych. Nadmierne zadłużenie w bardzo wielu przypadków prowadzi do budowania nowej bazy zadłużeniowej, aż do momentu, w którym gospodarstwo domowe traci wydolność finansową i doprowadza się do stanu bankructwa. Nie jest to zatem rozsądne postępowanie, a im szybciej podejmiesz działania naprawcze, tym z reguły lepiej. W artykule poznasz główny potencjał konsolidacji kredytów.

Szybka reakcja restrukturyzacyjna jest konieczna z prostego powodu. Jeżeli stracisz zupełnie zdolność kredytową, wtedy nie nawiążesz po prostu współpracy z żadnym bankiem detalicznym. Twój wniosek zostanie natychmiast odrzucony, nawet bez poddania specjalistycznej analizie. Polityka banków wynika w dużej części z przepisów, konkretnych ustaw, a analiza kredytobiorcy jest mocno standaryzowana. Przy nadmiernym zadłużeniu i jednoczesnym spadku dochodów najlepsze rozwiązanie to konsolidacja kredytów, która gwarantuje uzyskanie bardzo niskiej, wręcz spersonalizowanej raty. Dzięki temu nie odczuwasz tak bardzo negatywnych konsekwencji zadłużenia i możesz naprawić krok po kroku wskaźniki ekonomiczne gospodarstwa domowego. Z drugiej strony banki detaliczne coraz chętniej otwierają się na restrukturyzację zadłużenia. Wystarczy wspomnieć o ustawie o kredycie hipotecznym, która wręcz nakazuje działania w tym kierunku. Bankom zależy na utrzymaniu długoterminowym kredytobiorcy. Wielu kredytodawców pozwala na przeniesienie problematycznego zadłużenia bez prowizji na znacznie lepszych warunkach niż u konkurencji. To również ciekawy obszar poszukiwań ofert restrukturyzacyjnych.

Nie doprowadzaj do sytuacji, gdzie stracisz całkowicie zdolność kredytową. Nawet problematyczne raty staraj się koniecznie regulować terminowo, aby nie zaburzyć historii spłaty zadłużenia. Ta bowiem liczy się w ramach wiarygodności kredytobiorcy. Poza konsolidacją masz do wyboru wakacje kredytowe, sprawdzające się raczej przy jednej umowie, refinansowanie, przeniesienie zadłużenia z banku do banku na lepszych warunkach, ogłoszenie upadłości konsumenckiej tylko w losowych przypadkach. W początkowym okresie poszukaj przede wszystkim kredytów konsolidacyjnych, bo są bardzo łatwo dostępne, nie wymagają dużej papierkowej roboty, a jednocześnie dają zawsze niską ratę. Uważaj tylko na pozyskanie kwoty niezbędnej do zamknięcia całości zadłużenia. Czasami niestety dochodzi w tym obszarze do problemów.

Przy nadmiernym zadłużeniu bardzo łatwo stracić zdolność kredytową, co uniemożliwi w praktyce korzystanie z rynku kredytów krótko i długoterminowych. Szybkie działania restrukturyzacyjne to szansa na obudowanie wskaźników ekonomicznych w krótkim czasie. Statystyki pokazują, że gospodarstwa domowe, które szybko reagują na problemy z zadłużeniem nie wchodzą w pułapkę spirali kredytowej, a przez to unikają ewentualnego ogłoszenia bankructwa. Konsolidacja kredytów wpisuje się na pewno w ideę szybkiej naprawy budżetu domowego.