Blog

Na czym polega analiza BIK i BIG?

2015-03-27
Napisany przez Site Owner

Każdy kredytobiorca współcześnie podlega profesjonalnym formom analizy, zanim zaciągnie jakiekolwiek finansowe zobowiązanie. Najczęściej analiza kredytobiorcy jest powiązana z następującymi instytucjami, Biurem Informacji Kredytowej, a także Biurem Informacji Gospodarczej. Na podstawie danych pochodzących z tych podmiotów kredytodawca podejmuje decyzję, czy danemu człowiekowi warto powierzyć pieniądze, czy wręcz przeciwnie. To właśnie BIK i BIG odpowiadają w największym stopniu za budowanie rzeczywistej historii kredytowej. Należy zatem zrozumieć zasady ich funkcjonowania, przewidywać problemy kredytowe i poznać krok po kroku specyfikę związaną z analizą kredytową. Dzięki temu będziesz mógł dopasować się do strategii instytucji finansowych wypłacających ci środki zewnętrzne na zaspokojenie potrzeb.

Analizowanie danych finansowych klienta kluczowe dla instytucji finansowej

Wiadomym jest, że w rzeczywistości nowoczesnej bankowości detalicznej liczy się wygląd historii kredytowej klienta. Im bardziej pozytywną historię kredytową posiadasz, tym większe szanse na zaciągnięcie wartościowego, długoterminowego zobowiązania. W przypadku negatywnej historii kredytowej banki detaliczne niezwykle rzadko udzielają profesjonalnej pomocy. Po prostu nie mogą sobie pozwolić na zbyt duże ryzyko. Kredytobiorców wyróżniających się negatywną historią kredytową odrzuca się zwyczajowo lub przekierowuje do instytucji parabankowych, potrafiących przejąć na siebie większe ryzyko w zamian za często monstrualne odsetki. Jak banki detaliczne lub inne podmioty z sektora kredytowego sprawdzają twoją historię kredytową? To bardzo proste. Są połączone z bazami danych następujących instytucji: Biuro Informacji Kredytowej oraz Biuro Informacji Gospodarczej.

Praktyczne dane o kredytobiorcy przydają się w każdych warunkach ekonomicznych

Biuro Informacji Kredytowej, inaczej mówiąc BIK działa w oparciu o nowoczesne przepisy brawa bankowego, wdrożonego dla zabezpieczenia ogólnych interesów pieniężnych społeczeństwa. Banki detaliczne, np. opierają całą swoją ofertę na prawie bankowym i nie mogą z niego zrezygnować. Biuro Informacji Kredytowej służy do kompletowania wiadomości o wszystkich zobowiązaniach kredytowych danego człowieka. Dzięki temu instytucje kredytowe błyskawicznie widzą z kim mają do czynienia. W BIK jesteś niezależnie od tego, czy spłacasz kredyt terminowo, czy nie. Wystarczy sam fakt podpisania umowy, nawet o najmniejszą pożyczkę gotówkową. W Biurze Informacji Kredytowej de facto warto się znaleźć, ponieważ osoby bez jakiejkolwiek historii kredytowej są właściwie natychmiast odrzucane z możliwości podpisania atrakcyjnej umowy. BIK kolekcjonuje dane o zobowiązaniach na temat osób fizycznych i działalności gospodarczych. Tak prosta baza danych wpisuje się w nowoczesny standard udzielania pożyczek gotówkowych.

Nowoczesne instytucje zajmujące się analizą kredytobiorcy

Biuro Informacji Gospodarczej natomiast działa w oparciu o zarządzenia dotyczące wymiany danych gospodarczych. W Biurze Informacji Gospodarczej da się sprawdzić, jak człowiek reguluje swoje bieżące zobowiązania, czyli czy opłaca rachunki na czas, itp. Do BIG trafiają informacje z banków, zakładów ubezpieczeń oraz klasycznych firm dostarczających różnorodne usługi społeczeństwu. W Biurze Informacji Gospodarczej można jeszcze lepiej ocenić aspekt nawiązania współpracy z klientem. Niektóre instytucje po stwierdzeniu nieterminowości spłat zobowiązań mogą zagrozić wpisaniem do tego rejestru. Lepiej za wszelką cenę tego unikać, jeżeli jesteś kredytobiorcą.