Blog

Aktywne oszczędzanie

Oszczędzanie w dzisiejszych czasach jest ważne szczególnie ze względu na dynamiczne zmiany, które występują wszędzie na skutek znacznego postępu technologicznego. Dlatego też bardzo łatwo coś stracić trochę trudniej coś zyskać. Zawsze warto mieć jakieś zabezpieczenia, które nie tylko pozwolą na bardziej ryzykowne zagrania jak i pozwolą czuć się bezpieczniej. Jednym z takich zabezpieczeń i chyba w zasadzie najważniejszym są oszczędności. Najbezpieczniejszą metoda gromadzenia oszczędności są lokaty bankowe jednak ta opcja jest najmniej zyskowna albo lepiej tutaj pasuje określenie daje najmniejsze możliwości zarobienia pieniędzy. Oprócz lokat bankowych tworząc swój własny portfel inwestycyjny warto wziąć pod uwagę cały szereg różnych możliwości.

Lokaty bankowe są najbezpieczniejsze jednakże przynoszą zyski średnio w okolicach dwa – trzy procent. Doskonałą alternatywą lub uzupełnieniem są obligacje skarbu państwa w przypadku gdy inwestor ceni sobie ograniczone ryzyko. Obligacje skarbowe często są nieco lepiej oprocentowane niż lokaty bankowe a bezpieczeństwo jest takie samo.

W przypadku akceptacji większego ryzyka inwestycyjnego i dość skromnej wiedzy zamiast lokat warto rozważyć uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych. Bardzo często fundusze inwestycyjne są wykorzystywane jako trzeci filar emerytalny. Fundusze inwestycyjny w wielu przypadkach również inwestują w lokaty, oraz obligacje. To właśnie z tych funduszy najczęściej tworzy się trzeci filar emerytalny. Dobrą kombinacją jest posiadanie kilku instrumentów w portfelu inwestycyjnym takich jak lokaty bankowe, fundusze inwestycyjne (najlepiej kilka rodzajów) obligacje oraz akcje. Podział portfela w dużej mierze powinien zależeć od akceptacji ryzyka. W przypadku dużej akceptacji ryzyka można uformować portfel inwestycyjny w taki sposób żeby dominowały fundusze akcyjne i akcje. W przypadku ograniczonego ryzyka dobrze jest jeśli dominują lokaty bankowe oraz fundusze obligacyjne lub fundusze stabilnego wzrostu. Fundusze charakteryzują się tym że na udziały składają się inwestycje w różne instrumenty, mniej ryzykowne fundusze składają się głównie z lokat bankowych i obligacji. Bardziej ryzykowne fundusze także mogą zawierać w sobie lokaty bankowe ale znacznie większą część pochłaniają akcje. Oczywiście w przypadku funduszy nie ma gwarancji żadnego zysku a możemy ponieść nawet stratę.

Formą bardziej aktywnego oszczędzania niż lokaty bankowe czy fundusze inwestycyjne może być inwestowanie na giełdzie papierów wartościowych. I w tym miejscu możemy wyróżnić sposoby gry bardziej ryzykowne i mniej ryzykowne tak samo jak fundusze inwestycyjne. Przewaga bezpośredniej gry na giełdzie jest taka że nie musimy płacić dodatkowo ludziom, którzy się tym zajmują, ponosimy jednak koszty biura maklerskiego, które zazwyczaj stanowią mniej niż pół procenta inwestycji. Najbezpieczniejszym sposobem gry na giełdzie jest inwestowanie w największe spółki będące w WIG20 to prawie tak bezpieczne jak inwestowanie w lokaty bankowe ponieważ dużą część tych spółek tworzą firmy państwowe, które mają pewne gwarancje że nie zbankrutują. Do bardziej ryzykownych sposobów należy inwestowanie w spółki początkujące na giełdzie. Tutaj ryzyko jest bardzo duże ponieważ takie spółki nie są jeszcze mocno zakorzenione i mogą nawet upaść z drugiej zaś strony są stosunkowo nowe i nie zdążyły się jeszcze ustabilizować co może ciągnąć za sobą wzrosty znacznie przekraczające sto procent. Co stanowi bardzo poważny zysk dla inwestorów. Oszczędzając aktywnie warto pomyśleć o zaangażowaniu oszczędności w każdy z wymienionych tutaj instrumentów. Dowiedz się więcej o lokatach i nie tylko z naszych kolejnych artykułów.