Blog

Cechy atrakcyjnej lokaty bankowej

2015-01-28
Napisany przez Site Owner

Niestety nie jest łatwo znaleźć w bankach detalicznych ciekawą, a przede wszystkim atrakcyjną z finansowego punktu widzenia lokatę. To sztuka wymagająca przeprowadzenia licznych analiz finansowych. Jeżeli chcesz efektywnie podejść do oszczędzania powinieneś poznać najważniejsze cechy charakteryzujące atrakcyjną lokatę bankową. Artykuł wskazuje te cechy i przy okazji je omawia, abyś mógł je praktycznie wykorzystać w codziennych praktykach budowania długoterminowych nadwyżek kapitałowych.


Oprocentowanie to najważniejszy składnik wszystkich instrumentów oszczędnościowych

Najważniejsza z punktu widzenia klienta bankowości detalicznej jest stopa oprocentowania lokaty. Masz zazwyczaj do wyboru stałą stopę oprocentowania, która nie podlega jakimkolwiek wahaniom gospodarczym. Po prostu na koniec okresu rozliczeniowego otrzymujesz tyle pieniędzy, ile ustalono na samym początku. Nie masz żadnych wątpliwości, ani nie podejmujesz ryzyka. Osoby oszczędzające i wybierające zmienną stopę oprocentowania w lokatach mogą jednocześnie zyskać na jej zwiększeniu, ale też stracić na jej zmniejszeniu przez Narodowy Bank Polski odpowiadający w kraju za kształt polityki monetarnej. Przy dużych kwotach i dużej wiedzy ekonomicznej opłaca się oczywiście korzystać z powyższych rozwiązań w modelu pół na pół. Z jednej strony stawiasz na lokaty ze stałym oprocentowaniem, np. promocyjne w nowych ofertach, a z drugiej strony wybierasz zmienne, aby spekulacyjnie skorzystać na zmianach gospodarczych. Ten poziom oszczędzania jest dostępny każdemu człowiekowi. Nie wymaga specjalnych umiejętności finansowych w zastosowaniu.


Zamknięcie lokaty bez straty zysku coraz częściej wprowadzane w ofertach banków

Kolejna cecha lokaty to możliwość jej zamknięta bez utraty wypracowanych odsetek. Niektóre banki detaliczne powoli zaczynają walczyć z opodatkowaniem od zysków kapitałowych, wynoszącym dziewiętnaście procent. Dlaczego? Dla klienta najważniejsza jest bowiem płynność, a także zabezpieczenie wypracowanych dotychczas zysków. Niektóre instytucje finansowe udzielają gwarancji na otrzymanie zysku, niezależnie od tego, czy klient zerwał lokatę. Jest to dość nowy model współpracy, na który warto jednak zwrócić szczególną uwagę.


Nie warto łączyć lokaty z innymi produktami bankowości detalicznej

Najbardziej atrakcyjna lokata bankowa nie wiąże się z innymi produktami instytucji finansowej. W wielu przypadkach bowiem banki oferują zwiększone oprocentowanie w zamian za założenie rachunku osobistego w placówce, czy pobranie dodatkowej karty kredytowej. Nie jest to działanie sprzyjające osobie oszczędzającej, ponieważ ponosi niepotrzebne koszty, obniżające realną stopę zwrotu.


Zastosowanie porad w praktyce zwiększy twój potencjał oszczędzania

Powyższe cechy atrakcyjnej lokaty bankowej nie są trudne w praktycznym zastosowaniu. Monitoruj po prostu krok po kroku oferty instytucji finansowych i ustal długoterminową strategię oszczędnościową.